Contact

You are here

Contact information

IDAES
Interuniversity Doctoral Programme
in Advanced English Studies

Departamento de Filoloxía Inglesa e Alemá
Facultade de Filoloxía
Avda. Alfonso Castelao, s/n
15782 Santiago de Compostela
Spain

Tel: +34 881 811 890
Fax: +34 881 811 818
info@idaes.eu