News and events

You are here

26

Nov 2020

Renovación da acreditación de IDAES 2020

O programa de doutoramento IDAES está inmerso na renovación da acreditación ante a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Este procedemento implica unha autoavaliación polas comisións responsables do programa, xa plasmada nunha memoria extensa sobre as carácterísticas e resultados deste, así como unha avaliación externa.

07

Nov 2020

IDAES Graduate Day 2020

IDAES Graduate Day 2020 took place on 6 Nov 2020, hosted online by the University of A Coruña and organised by the Inter-University Doctoral Programme in Advanced English Studies:

13

Feb 2020

11

Nov 2019

Language at the Bar: Law and the Interpreter in Ireland

Prof Margaret Kelleher, Chair of Anglo-Irish Literature and Drama, University College Dublin, author of The Maamtrasna Murders: Language, Life and Death in Nineteenth-Century Ireland, will deliver the talk "Language at the Bar: Law and the Interpreter in Ireland, Historical and Contemporary Perspectives" on 25 October in Vigo.

30

Sep 2019

Seminar on code-switching and crosslinguistic influence

M. Luz Celaya Villanueva, University of Barcelona, will conduct the research seminar "When the L2 is not enough: Code-switching and Crosslinguistic influence" in Vigo (Philology and Translation) on 22 November.

Pages