USC

You are here

Forms

-Here you can find all the relevant forms

Research plan template

Supervision form template

Documents

- USC Doctoral Degree Regulations

Links

-Escola de Doutoramento Internacional da USC (EDIUS)

Contact

Margarita Estévez Saá, Facultade de Filoloxía (Office 327), Avda. de Castelao s/n, 15782 Santiago de Compostela, margarita.estevez.saa@usc.es