uvigo

You are here

Forms

- Compromiso documental de supervisión (na plataforma específica da Secretaría virtual)

- Formulario para o recoñecemento de actividades desenvolvidas no IDAES (na plataforma específica da Secretaría virtual)

- Formulario para o recoñecemento de actividades desenvolvidas en programas de regulacións anteriores (na plataforma específica da Secretaría virtual)

- Plan de investigación (na plataforma específica da Secretaría virtual)

- Solicitude de baixa definitiva nun programa de doutoramento (TC-44)

- Solicitude de dedicación a tempo parcial (debe ser xustificada documentalmente e entregada na FFT a aprobada pola Comisión académica)

- Solicitude prórroga (1+1 no caso de tempo completo, e 2+1 no caso de tempo parcial)  (na plataforma específica da Secretaría virtual)

Links

- Escola Internacional de Doutoramento da Universidade de Vigo / International Doctoral School (EIDO)

- Teses de doutoramento (na web da EIDO: procedemento de presentación, formularios, normativas de estilo, cotutela, protección de datos, boas prácticas)

Meetings

- Welcome meeting 26 November 2019: emeeting recording, presentation  

- Welcome meeting 23 October 2020: recording and presentation

- Welcome meeting 5 November 2021: recording and presentation

Contact

Javier Pérez Guerra, Facultade de Filoloxía e Tradución (office B43), University of Vigo. 36310 Vigo, jperez@uvigo.es, http://lvtc.uvigo.es/people/jperez

Other links

- Connecting to UVigo via proxy