News and events

You are here

30

Nov 2020

Victorian Periodicals and Travel Writing

O venres 4 de decembro, de 10:00 a 11:30am, Barbara Korte, Catedrática de Filoloxía Inglesa da Universidade de Friburgo, Alemaña, impartirá unha conferencia vía MS Teams titulada: "Victorian Periodicals and Travel Writing".

30

Nov 2020

Carla Bouzada's PhD defense on 4 December

We are happy to announce that Carla Bouzada Jabois's PhD viva (LVTC research group) will take place on 4 December at 16:00 at the University of Vigo. The title of his PhD is Nonfinite supplements in the recent history of English, supervised by Javier Pérez-Guerra (UVigo) and Hubert Cuyckens (KU Leuven).

27

Nov 2020

IDAES dissertation: pragmatic markers in World Englishes

It is a pleasure to announce the viva of the PhD 'The pragmatic markers kind of and sort of in World Englishes' by Héctor Agrafojo Blanco, supervised by Elena Seoane (UVigo) and Lucía Loureiro Porto (UIB), on 3 December 2020 at 12:00.

26

Nov 2020

Renovación da acreditación de IDAES 2020

O programa de doutoramento IDAES está inmerso na renovación da acreditación ante a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Este procedemento implica unha autoavaliación polas comisións responsables do programa, xa plasmada nunha memoria extensa sobre as carácterísticas e resultados deste, así como unha avaliación externa.

Pages