News and events

You are here

27

Nov 2020

IDAES dissertation: pragmatic markers in World Englishes

It is a pleasure to announce the viva of the PhD 'The pragmatic markers kind of and sort of in World Englishes' by Héctor Agrafojo Blanco, supervised by Elena Seoane (UVigo) and Lucía Loureiro Porto (UIB), on 3 December 2020 at 12:00.

26

Nov 2020

Renovación da acreditación de IDAES 2020

O programa de doutoramento IDAES está inmerso na renovación da acreditación ante a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Este procedemento implica unha autoavaliación polas comisións responsables do programa, xa plasmada nunha memoria extensa sobre as carácterísticas e resultados deste, así como unha avaliación externa.

07

Nov 2020

IDAES Graduate Day 2020

IDAES Graduate Day 2020 took place on 6 Nov 2020, hosted online by the University of A Coruña and organised by the Inter-University Doctoral Programme in Advanced English Studies:

13

Feb 2020

Pages